+36 70 600 5655
webshop@giftyversum.hu
Minden új HÍRLEVÉL feliratkozónak 10% kedvezmény!

GiftyVersum

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.giftyversum.hu - hatályos ettől a naptól: 2022-08-03

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy megrendelése során bennünket tisztel meg bizalmával!

Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, a szolgáltatásokkal, a vásárlás menetével

kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel

munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Tőke-Andor Mária ev.

Székhely: 2013 Pomáz, Nyár utca 46/A 1.a.

Levelezési cím: 2013 Pomáz, Nyár utca 46/A 1.a.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Nyilvántartási szám: 51044840

Adószám: 67982774-1-33

Képviselő: Tőke-Andor Mária

Telefonszám: +36706005655

E-mail: marcsi.andor@gmail.com

Honlap: http://www.sirazsir.hu

Bankszámlaszám: 11709019-21414109

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Elérhetőség: +36 - 1 - 432 - 3232, support@dotroll.com

Weboldal: https://dotroll.com/hu/

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi. vagy

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –

szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a

címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a

telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy

szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy

kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt

lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek

alapján a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, ideértve a digitális

szolgáltatásokat is;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés

megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállalt,

Digitális szolgáltatás:

1. a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre,

kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy

2. b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött

vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;

Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat;

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,

hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse;

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon

képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú

árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,

hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos

típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják;

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a

személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő

tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését;

Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás;

Digitális környezet: a fogyasztó által a digitális tartalomhoz vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáféréshez

vagy annak igénybevételéhez használt hardver, szoftver és hálózati kapcsolat;

Integrálás: a digitális tartalomnak vagy a digitális szolgáltatásnak a fogyasztó digitális környezetének különböző

alkotóelemeivel való oly módon történő összekapcsolása és beillesztése, hogy a digitális tartalom vagy a digitális

szolgáltatás a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó követelményeknek megfelelően használható legyen;

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

ÁSZF

A GiftyVersum webhelyein felsorolt ​​termékeket szállítja az alábbi feltételek szerint. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi és Cookie-szabályzatunkat, mielőtt bármely webhelyünket használná, vagy rendelne tőlünk.

A Felhasználási feltételek a GiftyVersum webhely használatára és az Ön által vásárolt termékekre vonatkoznak. vásárolni tőlük; függetlenül attól, hogy Ön hogyan fér hozzá a webhelyhez, beleértve azokat a technológiákat vagy eszközöket is, amelyeken weboldalunk otthon, útközben vagy üzletben elérhető

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor frissítsük, és minden Önt vagy vásárlásait érintő frissítésről értesítjük Önt írásban ezen az oldalon.